Cracking codes with Phyton

Nakon kratkog uvoda u osnove programskog jezika Phyton, naučit ćete kako programirati, testirati i dekriptirati programe koji šifriraju tekst pomoću klasičnih šifri, kao što su transpozicijska i Vigenere šifra. Imate se priliku upoznati s jednostavnim šiframa kao što su Cezarova i obrnuta šifra, ali i s public key, odnosno kriptografijom javnog ključa koji se danas koristi za sigurnost online transakcija kao što su e-mail, digitalni potpisi i Bitcoin.

Radionica je namijenjena polaznicima starijima od 13 godina.

Prijaviti se možete na jedan od tri sljedeća načina:

1. ispunjavanjem prijavnice na našim web stranicama

2. pozivom na broj 022/310-855,  svaki radni dan od 9 do 15 sati

3. porukom u inbox naše Facebook stranice “Urbani centar Šibenik”