Dramska radionica

Urbani centar u suradnji s gradskom knjižnicom Juraj Šižgorić organizira dramsku radionicu za djecu.  Mentor ove radionice koja je namijenjena učinicima osnovnih škola je Nataša Jurić Stanković profesorica hrvatskog jezika i dramski pedagog. Polaznici će se upoznati s dramskim igrama, vježbama i tehnikama uz pomoć  kojih će razviti vještine suradnje, socijalizacije, kreativnosti i temeljne dramske kompetencije. Organiziranom igrom djeca će se poticati da iskažu svoje osjećaje, empatiju i sklonost suradnji u skupini. Poticat će se izražavanje njihove dramske nadarenosti. Radionica počinje u utorak 27.studenog, a održavat će se u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ utorkom i četvrtkom od 17 do 18 sati i 30 minuta.