Vodstvo Urbanog centra odlučilo je privremeno obustaviti radionice koje su počele u siječnju 2020. godine radi još uvijek ozbiljne situacije s pandemijom virusa Covid-19, a ako epidemiološka situacija dozvoli, radionice će biti nastavljene u rujnu ove godine.

Uvjerenja smo da bi održavanje radionica bilo nepotreban rizik tijekom ove epidemiološke situacije. Naime, Urbani centar ima 80 kvadratnih metara, što znači da bi se vrlo vjerojatno kršila odredba o socijalnoj distanci tijekom predavanja što, svakako, želimo izbjeći.

Ukoliko bude interesa od strane polaznika, i od strane predavača, radionice će, dakle, biti nastavljene u istom programu, a o tome ćete biti pravovremeno obaviješteni na stranicama Urbanog centra te na društvenim mrežama.

13 05 2020|