PRAVILNIK URBANOG CENTRA ŠIBENIK

>>Kućni red Urbanog centra
Kućni red Urbanog centra

Kućni red Urbanog centra grada šibenika

Kućnim redom se propisuje radno vrijeme, ulazak i izlazak iz prostora, zaštita od požara, boravak u prostoru, propisana razina buke, održavanje čistoće i reda te ostali uvjeti boravka i rada u radnom prostoru Urbanog centra.

Kućnog reda se trebaju pridržavati svi korisnici poslovnog prostora, svi gosti i poslovne stranke.

Korisnici UC-a su:

 1. Grad Šibenik
 2. Stanari Urbanog inkubatora
 3. Prijatelji – Udruge
 4. Fizičke i pravne osobe

Voditelj Urbanog centra obvezan je pravila Kućnog reda prenijeti na sve Korisnike UC-a, a oni su dalje obvezni prenijeti odredbe kućnog reda na svoje goste i partnere te preuzimaju odgovornost za njihove postupke.

Radno vrijeme Urbanog centra je od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Vrata su u vremenu od 7 do 15 sati radnim danom otvorena (za ulazak nije potreban ključ), a nakon toga su zaključana. Obveza je svake osobe koja ulazi/izlazi nakon 15 sati da vrata zaključa.

U vremenu poslije 15 sati i do 7 sati slijedećega radnog dana, tijekom vikenda i praznicima, te u vrijeme kada nema službene osobe ulazna vrata moraju stalno biti zaključana. Za sva događanja koja se odvijaju van radnog vremena UC-a, Korisnik će dobiti pisanu dozvolu od strane Voditelja UC-a, kojom preuzima na sebe svu odgovornost za preuzeti prostor i opremu. Korisnik je dužan po završetku događanja ostaviti prostor kakvog ga je i preuzeo, zaključati vrata te ključ vratiti Voditelju UC-a sljedeći radni dan.

Zaštita od požara

U prostoru UC-a, osim u čajnoj kuhinji, zabranjuje se upotreba električnih kuhala, grijalica, te ulaz otvorenim plamenom, kao i radnje koje mogu izazvati požar i ugroziti sigurnost objekta.

Osoba koja primijeti opasnost od požara ili požar obvezna je otkloniti opasnost, odnosno pristupiti gašenju požara i ugasiti ga, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili druge osobe.

Protupožarni aparati nalaze se u prostoru: po 2 komada u prostoru. Ako to ne može učiniti, dužna je odmah i najhitnije obavijestiti o požaru:

 • vatrogasci: 193
 • Vatrogasna zajednica Šibensko – kninske županije: 022/200-293
 • Državna uprava za zaštitu i spašavanje: 112

U slučaju bilo kakvih drugih izvanrednih situacija u zgradi – provala, oštećenje, poplava i sl. treba hitno reagirati i obavijestiti nekoga od službi iz prethodnog stavka, u prvom redu djelatnike Urbanog centra Šibenik.

Prva pomoć i liječnička pomoć

U prostoru Urbanog centra dostupan je ormarić opskrbljen propisanim sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći.

Ormarić za prvu pomoć smješten je na lako pristupačnom mjestu i na vanjskoj strani nosi znak crvenog križa. Ormarić za pružanje prve pomoći je zaključan, a ključ se nalazi kod voditelja Urbanog centra.

Na ormariću je naznačeno slijedeće:

 • adresa najbližeg liječnika (telefonski broj)
 • adresa i telefonski broj najbliže zdravstvene ustanove
 • popis osoba zaduženih za pružanje prve pomoći i brojevi njihova telefona

U slučaju ozlijeđenih ili naglo oboljelih osoba, službenici određeni i osposobljeni za pružanje prve pomoći dužni su osobama ozlijeđenima na radu pružiti prvu pomoć prema postupku prve pomoći, na mjestu događaja,prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika.

Pravila ponašanja Urbanog centra:

 1. Profesionalnost. U zajedničkom radnom prostoru trebaju vladati red i mir koji omogućuju normalnu radnu atmosferu. Poštujte druge i surađujte s njima.
 2. Van radnog vremena. Van redovnog radnog vremena vrata Urbanog centra moraju biti zaključana osim ako se ne organiziraju otvoreni sastanci ili aktivnosti koje zahtijevaju boravak većeg broja sudionika. Sve aktivnosti koje se događaju van radnog vremena, a otvorene su za javnost, moraju se prijaviti voditelju Urbanog Centra.
 3. Gosti. Sa korisnicima UC-a mogu dolaziti gosti i partneri. Bez pisane dozvole voditelja Urbanog Centra nije dozvoljen samostalni boravak gostiju Korisnika UC-a.
 4. Čistoća prostora. Držite svoj stol urednim i čistim. Ukoliko dođe do bilo kakvih oštećenja, obavijestite nas.
 5. Čajna kuhinja. Operite suđe nakon uporabe. Ukoliko odlažete prehrambene namirnice u hladnjaku, molimo da se za iste pobrinete. Van čajne kuhinje zabranjeno je pripremanje hrane i napitaka.
 6. Buka. Razgovarajte razumnim tonom. Utišajte mobitele.
 7. Pušenje je zabranjeno. Ukoliko želite zapaliti cigaretu, izađite!
 8. Korištenje Interneta. Pravedno koristite mrežne resurse. Ukoliko postavljate ili skidate velike datoteke s Interneta obavijestite druge o tome.
 9. Energetska osviještenost. Svi korisnici zajedničkog radnog prostora dužni su se brinuti da se klimatizacija i električna rasvjeta koriste racionalno i da se po napuštanju prostorija svi uređaji isključe.
 10. Recikliranje. Otpad sortirajte i odlažite ga u za to predviđene kontejnere.
 11. Osobne stvari. Urbani centar nije odgovoran za vaše stvari. Ne ostavljajte vaša prijenosna računala ili mobitele bez nadzora. Sve što je u vašem privatnom vlasništvu ponesite sa sobom kada napuštate prostor.