PRAVILNIK URBANOG CENTRA ŠIBENIK

>>Pravilnik Urbanog centra
Pravilnik Urbanog centra

I. Definicija

Urbani centar Grada Šibenika

Urbani centar Grada Šibenika (u daljnjem tekstu UC) je otvoreni prostor i dugoročni alat za planiranje budućnosti povijesne jezgre i grada u cjelini kroz razvoj inovativnih ideja. U njemu se sastaju javne institucije, stanovnici, udruge, zajednice, ekonomski i društveni dionici sa ciljem razmjene ideja i razvijanja projekata. On je vodeća organizacija u pružanju podrške procesima transformiranja grada kroz istraživanje, promociju i edukaciju.

U sklopu UC-a nalazi se i Informacijski centar Europe Direct Centar čiji je glavni cilj osigurati mjesto za pružanje informacija te komuniciranje građana Šibenika i Šibensko – kninske županije s institucijama EU kako bi se potaklo njihovo aktivno sudjelovanje u relevantnim europskim pitanjima.

Prostor kategoriziran kao Urbani centar predstavlja objekt smješten na Starom Pazaru u ulici Kralja Zvonimira 7a, a podrazumijeva objedinjeni prostor Urbanog Centar i EDIC Šibenika s radnim vremenom PON-PET od 07h-15h.

Ima kapacitet maksimalno 30 osoba za prezentacije te 15 osoba za radionice.

II. Korisnici UC

Osnivač Urbanog centra je Grad Šibenik, kojem je bio cilj osnovati instituciju čija je glavna misija informiranje i uključivanje građana u urbano planiranje i javne politike, te koji će biti središnja lokacija za planiranje prostornih i ostalih razvojnih politika i mjera obnove. Grad Šibenik zadržava pravo prvenstva pri korištenju prostora prilikom održavanja raznih edukacija, radionica, sastanaka i sl.

Stanari Urbanog inkubatora su punopravni članovi UI (Pravilnik UI). Pored matičnog prostora u UI-u Stanari imaju na raspolaganju i prostor UC-a koji im služi u svrhu održavanja predavanja, radionica i sastanaka. Stanari moraju prethodno najaviti svoja događanja Voditelju Urbanog centra te na taj način rezervirati svoje mjesto. Stanari zadržavaju pravo prednosti korištenje Urbanog Centra nad Prijateljima te drugim pravnim i fizičkim osobama.

Prijatelji su Udruge sa sjedištem na području Šibensko-kninske županije. Udruge u statusu Prijatelja mogu koristiti prostori i raspoloživu opremu sukladno mogućnostima UC-a. Društveno korisnim radom kompenzirati će se troškovi korištenja istih. Da bi koristili prostor za potrebe održavanja radinica, predavanja, sastanaka i sl. Udruga se mora najaviti 7 dana prije, a na sam dan održavanja aktivnosti preuzimaju ključ u UC-u te isti vraćaju dana nakon održavanja aktivnosti. Udruge u statusu Prijatelja dužne su potpisati ugovor kojim se obvezuju poštivati Kućni red te ukoliko za vrijeme korištenje UC-a prouzrokuju štetu nastalu isključivo njihovom krivnjom prihvaćaju snositi odgovornost za istu.

Fizičke i pravne osobe mogu koristi prostor UC-a za potrebe održavanja sastanaka, prezentacija i radionica koji će im se naplatiti prema Cjeniku UC-a. Usluge koje su im na raspolaganju su sljedeće:

 • najam cjelokupnog prostora UC-a s pripadajućom opremom za održavanja sastanaka i prezentacija
 • najam i korištenje dodatne opreme.

Raspored korištenja kapaciteta:

Vrste usluga Grad Šibenik Stanari Prijatelji Fizičke i pravne osobe
Prostor i oprema za sastanke i događanja 24/7 08 – 20 h* 08 – 20 h* 08 – 20 h**
Najam i korištenje dodatne opreme / 07 – 15 h** 07 – 15 h** 07 – 15 h**

*  uz prethodnu rezervaciju
** uz prethodnu rezervaciju i prema cjeniku

III. Usluge Urbanog Centra

URBANI CENTAR: Prostor za održavanje sastanaka i događanja

UC ima površinu od 80m2 i adekvatan je za događanja s do 30 sudionika po prezentacija, a ukoliko se održava radionica tada je kapacitet do 15 osoba.

Sastanci i događanja (info dani, radionice i sl.) mogu se održavati radnim danom u periodu od 08-20 uz prethodnu rezervaciju prostora i prema unaprijed utvrđenom cjeniku UC koji je objavljen na  web stranicama Urbanog centra, na službenim stranicama Grada Šibenika kao i u samom Urbanom centru Grada Šibenika. Raspoloživost prostora Urbanog centra Šibenik može se pratiti na web stranici Urbanog centra Šibenik.

Kapaciteti i oprema za sastanke i događanja:

 • pristup bežičnom internetu – 65 MB/S
 • klimatizirani prostor
 • 6 modularnih stolova
 • 24 stolice
 • projektor i platno
 • flipchart
 • prijenosno računalo
 • pristup čajnoj kuhinji
 • korištenje ostale dodatne opreme definirat će se prema cjeniku

IV. Cijene korištenja usluga i opreme

Cijene korištenja usluga i opreme propisuju se cjenikom. Cjenik usluga i opreme objavljen je na web stranicama Urbanog centra Grada Šibenika, na službenim stranicama Grada Šibenika kao i u samom Urbanom centru Grada Šibenika.

V. Kućni red

Svi članovi i posjetitelji moraju poštovati Kućni red. Kućni red objavljen je na web stranicama Urbanog centra Grada Šibenika, na službenim stranicama Grada Šibenika kao i u samom Urbanom centru Grada Šibenika.

VI. Kriteriji za ulazak u svojstvo PRIJATELJA

U statusu Prijatelja može se ostati pet godina s mogućnošću produljenja. Pravo na dodjelu radnog prostora imaju isključivo Udruge.

Prilikom podnošenja prijave za status Prijatelja Udruge su dužne dostaviti statut svoje Udruge te plan i program iz kojega će se moći vidjeti koliko često i za koju svrhu žele koristiti prostor Urbanog Centra. Obzirom da je prethodno navedeno da Udruge svojim društveno korisnim radnom kompenziraju troškove korištenja prostora i oprema, iste su dužne detaljno obrazložiti u Planu i programu na koji način će se društveno koristan rad izvršiti.

Sve podnesene prijave za status Prijatelja evaluira povjerenstvo Grada Šibenika koje se sastaje ovisno o broju podnesenih prijava, a najmanje jednom mjesečno. Povjerenstvo na temelju evaluacije prijava podnosi prijedlog Gradonačelniku o sklapanju Protokola o suradnji za korištenje radnog prostora UC-a.

Korištenje prostora i opreme Urbanog centra u iznimnim slučajevima bez naknade na raspolaganje mogu dobiti udruge koje nemaju status Prijatelja, odnosno koje nemaju sjedište na području Šibensko-kninske županije. Udruge, koje žele koristiti Urbani centar za potrebe sastanaka, prezentacija ili radionica, dužne su prethodno poslati zahtjev, uz adekvatno obrazloženje kojim će se jasno dokazati da je riječ o društveno korisnim i neprofitnim aktivnostima.

Prilikom podnošenja zahtjeva dužne su, kao i u slučaju prijave statusa Prijatelja, dostaviti statut udruge te plan i program rada iz kojeg će biti vidljivo koliko često i za koju svrhu žele koristiti prostor Urbanog centra. Zahtjev se dostavlja pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj. Odlukom pročelnika dodjeljuje se jednokratno pravo korištenja prostora i opreme Urbanog centra.

Pri vrednovanju prijava za Prijatelje Povjerenstvo za odabir vodi se slijedećim evaluacijskim kriterijima:

1. Faza razvoja udruge
Članovi 8
Članovi i volonteri 10
Članovi, volonteri i zaposlenici 12
2. Organizacija događanja na godišnjoj razini
1 – 5 događanja 6
6 – 10 događanja 8
11 i više događanja 10
3. Sudjelovanje u projektima financiranima iz nacionalnih i EU fondova
1 projekt 12
2 – 3 projekta 14
4 i više projekata 20